Dat ze in Nederland toch wel kaas gegeten hebben van speelbossen en wandelpaden bewijst dit blotenvoetenpad. Het theetuin Blotenvoetenhof ligt aan de start van de wandeling (leuk en niet alleen voor het ijsje).