Zowat elk bos is voor onze boys een speelbos. Dit is level-up:  Een “belevenissenbos“:

je kan er spelen, kamperen, over de paadjes lopen, klimmen. Pluim aan de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken en onderhouden.https://belevenissenbos.nl/